• De school

  De school

 • Fotoalbum

  Fotoalbum

 • Ouders

  Ouders

 • Nieuws

  Nieuws

 • Team

  Team

 • Groepen

  Groepen

De Vreedzame School

 • We zijn in augustus 2013 met de invoering van het programma ‘De Vreedzame School’ begonnen. De kinderen krijgen van de leerkracht aan het begin en eind van de dag een hand.
  De Vreedzame School levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en de vorming van kinderen tot actieve en ‘betrokken’ burgers.
  U kunt hier onze laatste nieuwsbrief over de Vreedzame School lezen. Verderop staan de vorige nieuwsbrief specials Vreedzame School van dit schooljaar.

  U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om de kinderen voor te bereiden op een gecompliceerde maatschappij, waarin sociale vaardigheden net zo belangrijk zijn als lezen en rekenen. De Vreedzame School ondersteunt dit. In de school (een ‘mini-maatschappij’) oefenen kinderen de nodige sociale vaardigheden. Ze leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan, via een aanpak die in alle groepen hetzelfde is. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en school. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kind(eren) naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

  De keuze voor het programma van de Vreedzame School is gemaakt omdat het naadloos aansluit bij de uitgangspunten van ons onderwijs: het versterken van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen, waarbij wij uitgaan van de eigen kracht en mogelijkheden. De positieve insteek van de Vreedzame school sluit aan bij de aanpak: focus op wat werkt (en hoe dat lukt), om zo wat goed gaat te versterken en in te zetten bij wat lastig is. Met behulp van dit programma willen we het sociale klimaat op school versterken op een manier die voor iedereen duidelijk is. Om een school te zijn waar iedereen zich thuis voelt. Zo’n school willen we zijn.

  In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s gewerkt.


   

   

   

   

CB De Brug | Derksweg 264 | 7891 PR Klazienaveen | t: 0591 - 312021 | e: brug@viviani.nl