• De school

  De school

 • Fotoalbum

  Fotoalbum

 • Ouders

  Ouders

 • Nieuws

  Nieuws

 • Team

  Team

 • Groepen

  Groepen

Identiteit

  • Identiteit en visie

  Identiteit staat voor wie wij zijn en waar wij voor staan. Het zegt iets over hoe wij de ontwikkeling van kinderen zien en onze bijdrage daarin. Identiteit en visie zijn in die zin voor ons verweven.

  Vanuit een Bijbels perspectief willen we naar kinderen kijken. In de Bijbel staat dat elk kind uniek is en als team willen we daar bij aansluiten. De Bijbel geeft ons een aantal richtlijnen. 
  Geloof, Hoop en Liefde zijn voor ons de belangrijkste bouwstenen in het omgaan met elkaar. In onze school gaan wij uit van Christelijke waarden en 
  normen.
  De bijbel is inspiratiebron voor ons denken, doen en handelen. De dagopening is in de kring, zodat wij elkaar goed kunnen zien. Er worden bijbelverhalen verteld, gezongen en gevierd. Soms zijn de vieringen samen met ouders/ verzorgers, soms met de school en soms in de klas (zoals bijvoorbeeld Kerst, Pasen of Pinksteren). Er wordt gesproken over ‘het geloof in God’ en wat dat te maken heeft met ons dagelijks leven. In onze ontmoeting met God en de mensen om ons heen kunnen we Geloof, Hoop en Liefde ervaren, beleven en uitdragen!

  Voor ons is het belangrijk dat ouders onze identiteit respecteren, in het belang van van een goede samenwerking in onderwijs en opvoeding. 

  Onze identiteit bepaalt ook de manier waarop wij naar kinderen en onderwijs kijken. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en centraal staat. Wij helpen onze kinderen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen met een eigen verantwoordelijkheid en met respect voor mens, plant, dier en materialen. Een gevoel van eigenwaarde en (zelf)respect vinden we belangrijk.

  Het team wil daarnaast leerlingen leren reflecteren op hun leerproces. Onze onderwijsdoelen worden aangegeven door eigen doelstellingen (identiteit en Dalton) en de kaders van de 
  wettelijke regelingen. 
  Samen met de ouders willen we een leer/ leef plek creëren waarbij we elkaar stimuleren en durven corrigeren, waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig kan voelen.

   

CB De Brug | Derksweg 264 | 7891 PR Klazienaveen | t: 0591 - 312021 | e: brug@viviani.nl