• De school

  De school

 • Fotoalbum

  Fotoalbum

 • Ouders

  Ouders

 • Nieuws

  Nieuws

 • Team

  Team

 • Groepen

  Groepen

Oudercontact

  • Contact met ouders

   Een goed en regelmatig contact tussen ouders / verzorgers en school vinden wij heel belangrijk. Wij denken dat kinderen zich beter ontwikkelen als er een goede relatie is tussen school en ouders / verzorgers. Daarom hechten wij aan een grote betrokkenheid van ouders bij de school en regelmatig contact hoort daarbij. Dat kan op verschillende manieren, zoals het organiseren van masterclasses voor ouders rondom onderwijs en opvoeding, het meegeven van een rapport (2x per jaar), het koffie-uurtje, de nieuwsbrief, de open ochtenden, de schoolkrant en de schoolgids. Maar ook:  

    

   Info-avonden

   Het team nodigt aan het begin van elk school-jaar de ouders uit voor een informatieavond. Er wordt dan voorlichting gegeven met betrekking tot onderwijskundige en organisatorische zaken rond de groep en de school. Ook wordt er eens per jaar een ouderavond georganiseerd over rond een bepaald thema. (bijv. normen en waarden, pesten e.d.)

   Inloopuurtje

   Een aantal keren per schooljaar kunt u het werk van uw kind(eren)bekijken. De kinderen mogen dan hun werk en de school laten zien. Het is dan niet de bedoeling, dat er (in het bijzijn van andere ouders)over uw kind(eren) wordt gesproken. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kunt u beter ter plekke met juf of meester een afspraak voor een gesprek maken.

   Open ochtenden
   In de loop van het schooljaar mogen ouders in de klassen komen kijken. Via de nieuwsbrief wordt bekend gemaakt op welke ochtenden dat kan. Omdat veel ouders kinderen in verschillende groepen hebben, kan dat op meerdere morgens. Ook vaders zijn van harte welkom!

   Ouderbezoek
   De ouders van kinderen die in groep 1 komen worden door de juf van de betreffende groep thuis bezocht. Voor hogere groepen geldt: de leerkrachten gaan op ouderbezoek als daar een reden voor is.

   Spreekuur

   Meerdere keren per jaar is er een tien-minutengesprek over uw kind(eren). U kunt zich hiervoor opgeven, of wordt hiervoor door de juf of meester uitgenodigd (bijv. bij een spreekuur op afroep). U wordt volgens een rooster ingedeeld. Bij het indelen van de tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele broertjes en zusjes in andere groepen.

CB De Brug | Derksweg 264 | 7891 PR Klazienaveen | t: 0591 - 312021 | e: brug@viviani.nl