• De school

  De school

 • Fotoalbum

  Fotoalbum

 • Ouders

  Ouders

 • Nieuws

  Nieuws

 • Team

  Team

 • Groepen

  Groepen

School (Ondersteunings) Profiel

 • In het document dat hieronder in in te zien beschrijven we de ondersteuningsstructuur van cb De Brug te Klazienaveen. In dit document komen verschillende zaken samen:
  - De monitor cyclus rondom zorg die tot nu toe gehanteerd wordt.
  - Het Schoolondersteuningsprofiel, waarin we beschrijven wat we doen als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.
  - Het ondersteuningsprofiel is tevens het document op basis waarvan de school kan beargumenteren of het wel of niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van
  een leerling kan voldoen.
  Van scholen, ook van de onze, mag worden verwacht dat zij anticiperen op ontwikkelingen die gaande zijn en op toekomstige ontwikkelingen. Op het gebied van ondersteuning gaat het dan met name om de uitwerking van wettelijke regelingen rond Passend Onderwijs.

  U kunt hier het School Ondersteunings Profiel inzien.
   

CB De Brug | Derksweg 264 | 7891 PR Klazienaveen | t: 0591 - 312021 | e: brug@viviani.nl