Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Blokken van het programma
 
De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar) 

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten). 
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde
thema’s / blokken gewerkt.  Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1. 
 
In groep 8 wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.